Vi har tidigare skrivit om skönhet runt om i världen, hur det ser olika ut beroende på var du bor. I vissa 764002-model-on-a-catwalkländer solar vi för att bli bruna, i andra länder är det vackert att vara så ljus som möjligt. Anledningen till inlägget var att journalisten Esther hade skickat en bild av sig själv till 22 olika bildbehandlare världen över med en förfrågan om att bli redigerad. Samtliga ställde upp och resultaten var helt unika, i vissa fall såg det inte ens ut som samma person. Med det i åtanke, finns en anledning att fundera över hur skönhet påverkar världen. Det är alltid viktigt att vara vacker, så är det oberoende på vilken stad du bor i. Och i varje stad finns det även människor som känner att de inte når upp till de skönhetsidealen, hur mår de?

Den mörka sanningen är att många mår väldigt dåligt av skönhetsidealen, man menar på att det ger en ökad ångest hos unga. Just nu också, när det är så otroligt mycket reklam blir det nästintill omöjligt att undvika att bli påverkad. När man ser snygga och vältränade män och smala kvinnor runt överallt, är det svårt att inte själv ifrågasätta hur det kommer sig att man inte själv ser likadan ut. Få är det som tänker på och inser att bilderna är redigerade, samt att modellerna tränar och äter väldigt lite – just för att behålla den kroppen.

Främst är det unga kvinnor som påverkas av de hårda skönhetsideal som vi har runt om i världen och Sverige. Marita Björk, skolsköterska på en skola i Borås, menar att det har blivit en allt större fixering på vikt och utseende de senaste åren. Hon säger att det finns elever som går upp två timmar innan skoltid för att hinna “bli snygg”.

– Endel påpekar att “titta nu har jag gått upp ett halvt kilo, titta hur jag ser ut.” För att hjälpa måste vi ge dem bra förebilder. Sedan har vi det här med internet – man lägger upp kort på Facebook och Instagram och den ena ska vara snyggare än den andra. Tv-program med unga modeller där man ska vara på ett visst sätt. Jag tror det är jättesvårt att stå emot, man börjar titta på sig själv och jämföra sig. Sveriges Radio

Om du inte är nöjd med ditt utseende

  • Skriv ner alla saker du är nöjd med på ett papper, läs det varje dag
  • Kom ihåg att modeller i reklam är redigerade och väldigt sminkade
  • Hitta alternativ där du känner dig snyggare, kanske en viss hårfärg eller stil