Varje år sammanställs listor över världens lyckligaste länder. Exakt vilka stater som finns med på listan varierar från år till år, men det finns ett land som ofta finns med, och som sticker ut en aning. Det rör sig om ett land inklämt mellan Kina och Indien, med en befolkning på ungefär 700 000.

Bhutan ligger i södra delen av Himalaya. Det är inte känt vad landets namn betyder, men enligt en teori betyder Bhutan ”änden av Tibet”, vilket skulle vara logiskt eftersom landet ligger längst söderut på den Tibetanska högplatån. Tibet har också haft ett stort kulturellt inflytande på landet – Ngawang Namgyal, som enade Bhutan på 1600-talet, flydde från Tibet.

Bhutan är känt för sina dzong, befästa buddhistiska kloster. En av de mest kända finns i Trongsa, mitt i landet. Dzong finns även i andra buddhistiska länder, men eftersom Bhutan är så högt beläget är många av dzongen belägna på höjder, gärna bergssidor eller kullar. Det har gjort dem lättare att försvara, men det är mer än en person som undrat hur man har lyckats konstruera en byggnad över huvud taget i det läget.

Det mest anmärkningsvärda med Bhutan är dock inte klostren, utan att landet ofta hamnar högt när världens stater rangordnas efter livskvalitet. Kanske har det att göra med att landet är det enda i landet som mäter bruttonationallycka, ett mått som skapades av Bhutans fjärde kung Jigme Sinye Wangchuck. Detta mätvärde baseras på buddhistiska andliga värden, som anses vara viktigare än materiella värden. En annan sida av detta är att landet har moderniserats långsamt. Tv blev inte tillåtet i landet förrän strax före millennieskiftet.

Det är inte lätt att få visum till Bhutan. Ansökan måste skickas till landets turistmyndighet minst 2,5 månader före avresan. Det giltiga visumet delas ut vid ankomsten, och är giltigt i 15 dagar.