Det kan finnas många anledningar till att man ger sig ut på en resa. Inte sällan letar vi efter något som kan få oss att utvecklas som människor. En andlig resa kan leda långt bort, eller nära.

Den äldsta formen av turism hade alltid ett andligt drag, åtminstone i teorin. Pilgrimsvandringar av olika slag har pågått i åtminstone 3000 år. I Kina var det brukligt att kejsare och adelsmän besökte det heliga berget Tai, och ofta också de fyra andra berg som betraktas som heliga i traditionell kinesisk religion. Det kinesiska ordet för pilgrimsresa uttalas ungefär chaosheng, och är en nedkortning av ett uttryck som betyder ”vörda ett heligt berg”. Berg har haft en speciell ställning inom andligheten under lång tid. Det finns flera skildringar av berg i den tidigare reselitteraturen. Petrarca tog sig till exempel upp på Mont Ventoux i södra Frankrike, ett berg som idag kanske främst är känt för att Tour de France ofta passerar förbi toppen. Petrarca, och många andra, som tog sig upp på Mont Ventoux såg det som en andlig och moralisk bedrift lika mycket som en fysisk. Många blev också tagna av bergens storslagna natur, och av utsikten från berget.

Man kunde även ge sig ut på resa för att söka efter andliga sanningar. Xuanzang var en buddhistmunk som levde i Kina på 600-talet, och som ansåg att de buddhistiska texter som fanns att tillgå inte överensstämde med originalen. Han reste därför landvägen till Indien, en resa som kom att ta 17 år, och som var lika mycket en upptäckts- som en lärdomsresa.

Andlighet är dock inget som man uppnår bara för att man besöker en viss plats, och inget som man kan pricka av på en lista. Man måste gå djupare, och det betyder inte att man måste bege sig långt bort. Den andliga resan kan lika gärna börja runt knuten som i Indien.

Yogaresa

Indien är det givna valet för många som vill göra en andlig resa. Det är något av en kliché, men det finns mycket intressant på denna väldiga subkontinent. Inte minst är det från Indien som yogan kommer.

I väst är yoga en trendig träningsform, men i Indien är den andliga biten minst lika viktig. Vill man uppleva den andliga aspekten av den egna kroppen är det definitivt till Indien man ska bege sig. Det behöver inte heller bli speciellt dyrt. Flygbiljetter till Indien kosta förvisso en del, men man kan leva mycket billigt i landet, och vissa yogautbildningar är i praktiken gratis, även om man förväntas ge frivilliga donationer eller arbeta som volontär i den ashram där man även lär sig yoga. Läs mer om detta här.

Pilgrimsresa

Pilgrimsresor är troligen de äldsta resorna, och mycket viktiga inom flera religioner, bl.a. islam. Pilgrimsvandringar var tidigare vanliga i Europa, och de senaste åren har det blivit mycket populärt igen att exempelvis vandra till Santiago de Compostela i norra Spanien. En pilgrimsvandring är en andlig upplevelse, inte minst eftersom man upplever samma väg som människor har upplevt i flera sekler, ibland i mer än 1000 år.