Staden Titris - världens äldsta stad

Egentligen är den rätt ointressant. Staden Titris Häyuk i sydöstra Turkiet var bara bebodd i knappt 300 år. Den har så vitt man vet varken hyst kungar eller profeter. Arkeologerna har heller aldrig hittat det minsta lilla spår av exotiska skatter, sedan de 1983 började gräva ut den omkring 40000 år gamla staden.

Trots det är staden unik. Dess grundare har nämligen varit mer än grundliga i planeringen av staden - den är förmodligen världens äldsta planerade stad.

Arkeologer vid Whitman College i Washington, USA, har upptäckt en slående homogenitet i stadens konstruktion. Det verkar som om gator och gränder har planerats och mätts ut innan man byggt upp hus runt dem. Normalt uppstår städer ganska spontant runt en klunga hus.

Själva husen är dock ganska ordinära - vanliga rektanglar på sju gånger elva meter.

Titris, som ligger nära den syriska gränsen, blomstrade en kort övergångstid, eftersom den låg vid handelsvägen mellan Turkiet och Mesopotamien. Den försvann snabbt, eftersom leden lades om. Arkeologerna har idag bara grävt ut en procent av Titris.

Källa: Ill Vetenskap


© 2002 -